Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke voor de publicatie:

Office de Tourisme et des Congrès Communautaire
Association Loi 1901
4 place Charles Valentin 59140 Dunkerque - Tél. : 03 28 26 27 27
TVA intracommunautaire : FR 16 783 595 069       
marketing@dunkerque-tourisme.fr

Foto's:

Office de Tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes de Flandre

Software en hosting: Ingénie

Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 Le Cheylas - France
Tél : +33 (0)4 38 72 91 00 - Fax : +33 (0)4 76 08 35 39 - www.ingenie.fr
Gegevensverwerking en -bescherming
Persoonsgegevens verzameld op de site is het resultaat van de vrijwillige communicatie van een e-mailadres bij het verzenden van een formulier. De op deze manier verzamelde e-mailadressen worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie door te geven.
De verzamelde e-mailadressen zijn niet onderhevig aan overdracht aan derden of een behandeling door de redactiemanager.
De Wet "Informatica en persoonlijke vrijheid" van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004, regelt de implementatie van bestanden of de verwerking van persoonsgegevens, automatisch of handmatig. U hebt het recht om gegevens die van invloed zijn op u te openen, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (artikel 34 van de Wet "Computers en vrijheden"). U het per e-mail gebruiken door het op te geven in het volgende formulier: Contact / E-Mail.
 
Koppelen - (cross linking of wederzijdse links)
Koppeling van sites van derden naar deze site staat de oprichting toe van een website waarvan de website, met uitzondering van die welke informatie van polemische, pornografische, xenofobe aard verspreidt of die in grotere mate de gevoeligheden van het grootste aantal kan ondermijnen.
De link moet op de startpagina van de site terechtkomen en de site moet in een nieuw venster worden weergegeven. De pagina's van de site mogen niet worden geïntegreerd in de pagina's van een andere site (Frame of iframe). Tenzij per geval specifieke toestemming kan worden verleend, is de deep link-techniek volledig verboden.
In alle gevallen behoudt de redactiedirecteur zich het recht voor om een link te verwijderen indien hij van mening is dat de referent (bronsite) de aldus vastgestelde regels niet nakomt.
Link van deze site naar sites van derden
De redactie behoudt zich het recht voor om sites van derden te "wijzen". Toegang tot deze links zorgt ervoor dat u deze website verlaat. De doelsites vallen niet onder de controle van de redactiemanager van deze site, daarom is de editor niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten of de wijzigingen of updates die aan hen worden aangebracht.
 
Auteursrecht en gebruik
Wettelijke bepalingen
Toegang tot de site geeft niet het recht om het te gebruiken zonder de toestemming van de redactionele manager. Elk gebruik van de middelen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of gerelateerd aan het formulier, lay-out, structuur ...) aanwezig op deze site moet het onderwerp zijn van een voorafgaand verzoek aan de redactiemanager. Als opdrachtgever verleent de redactie toestemming om de inhoud van de site te bekijken.
Verantwoordelijkheid
De redactie wil de juistheid van de informatie maximaliseren, maar kan de volledigheid ervan niet garanderen of vaststellen. Het behoudt zich het recht voor om de informatie op de pagina's van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen.